Videndatabase


Lovlister

Videndatabasen giver et hurtigt overblik over lovgivning og bekendtgørelser mv. inden for

  • Arbejdsmiljø
  • Miljø
  • Energi
  • Natur

Videndatabasen gør det let at overholde kravet i ISO 45001/OHSAS 18001, ISO 50001 og ISO 14001, om at der skal foreligge en opdateret liste over de væsentligste love og bekendtgørelser som virksomheden er omfattet af (bindende forpligtigelser).

Videndatabasen samler al den viden, der er nødvendig for, at virksomheden kan identificere og få adgang til de lovkrav og andre krav der er gældende.

Videndatabasen kan opbygges, så der genereres lovlister, der passer til hele eller dele af virksomheden.

Mail-advisering

Efter ønske kan virksomhedens ansatte modtage en månedlig mail-advisering om ny og ændret lovgivning.

NIRAS/Joblife kommenterer materialer fx. ved ændringer i lovgivning, hvor ændringerne beskrives eller ved særlige links, hvor supplerende information beskriver materialet. Disse kommentarer fremgår også af mail-adviseringerne, så virksomheden let kan danne sig et overblik.

Online søgninger

Videndatabasen er et stærkt online-værktøj, som nemt og hurtigt giver overblik over den nyeste lovgivning og information. Videndatabasen linker direkte til dokumenter på bl.a. Retsinformation, Arbejdstilsynets, Miljøstyrelsens og Branchearbejdsmiljørådenes hjemmesider.

Søgninger kan foretages fra smartphones, tablets og pc-er.