Videndatabase

Lovlister

NIRAS Videndatabase giver et hurtigt overblik over arbejdsmiljøloven, bekendtgørelser m.m. som alle virksomheder er omfattet af.
NIRAS Videndatabase er en nem måde, til at overholde kravet i OHSAS 18001, om at der skal foreligge en lovliste.
NIRAS Videndatabase samler al den viden der er nødvendig for, at I kan identificere og få adgang til de lovkrav og andre krav der gælder for jeres virksomhed.
Videndatabasen kan opbygges så der genereres lovlister der passer til hele eller dele af jeres virksomhed .

Mail-advisering

Efter ønske kan ansatte modtage en månedlige advisering om ny lovgivning.

NIRAS kommenterer materialer fx ved ændringer i lovgivning, hvor ændringerne beskrives eller ved særlige links, hvor supplerende information beskriver materialet. Disse kommentarer fremgår også af mailene, så man let kan danne sig et overblik.

Online søgninger

NIRAS Videndatabase er et stærkt online-værktøj, som nemt og hurtigt giver jer overblik over den nyeste lovgivning og information på arbejdsmiljøområdet. Videndatabasen linker direkte til dokumenter på bl.a. Arbejdstilsynets og Branchearbejdsmiljørådenes hjemmesider.

Søgninger kan foretages fra smartphones, tablets og pc-er.